Hvilke mærkater er der på pistolerne på tankstationen?

Forskellige slags brændstof - Benzin, Diesel og Gas

11 juli 2020, 10:49

Du skal bruge brændstof for at kunne køre din bil. Den type brændstof, som din bil har brug for, varierer dog afhængigt af bilens motortype. Men det kan nogle gange være svært at finde rundt i de forskellige typer af diesel, benzin og biobrændsel - især fordi markedet ændrer sig løbende!

Hvordan ved du, hvilket brændstof der er bedst til din bil?

Frem for alt er det vigtigt at vide, hvilken brændstoftype du skal vælge på tankstationen. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage alvorlig skade på din bils motor. Derfor har vi samlet en oversigt nedenfor, hvor du kan finde oplysninger om de mange typer brændstof, der er tilgængeligt i Danmark - og Europa. Hvis du ikke ved, hvilken type brændstof, din bil har brug for, skal du tjekke bilens servicemanual.

Hvordan er de forskellige typer brændstof markeret?

Efter EU harmoniserede mærkningen af brændstoftyper i Europa i 2018, kan der være opstået lidt forvirring over, hvilke mærkater du skal gå efter på tankstationen. Der er siden også kommet nye til, og i lande som Frankrig har man et par ekstra nye på listen. Læs med nedenfor.

Mærkater på brændstofpumperne

Diesel

Godt ⅓ biler i Danmark er drevet af diesel. Brændstoffet er billigere en alm. benzin, og der findes tre typer dieselbrændstoffer markeret med en firkant og et “B”, som angiver andelen af biobrændstof.

  • B7 er den mest almindelige standarddiesel. Det indeholder 7% biobrændsel, som i Danmark er baseret på forarbejdning af fedtsyrer fra planter eller dyr (også kaldet FAME).
  • B10 er en nyere type diesel, der indeholder højere niveauer af biobrændstof - dog maksimalt 10%.
  • XTL er en syntetisk diesel. En del af det kommer fra paraffinolie og gas.

Benzin

Ligesom diesel er der 3 hovedtyper af benzin. Denne type brændstof vil altid blive angivet med en E i en cirkel (E for Ethanol).

  • E5 dækker de to tidligere etiketter for blyfri SP95 og SP98. Benzinen indeholder op til 5% bioethanol, et brændstof fremstillet af landbrugsråvarer som majs eller andre afgrøder.
  • E10 er en nyere benzintype, der indeholder 10% bioethanol. Blandingen blev introduceret i Danmark 1. januar 2020 og svarer til blyfri SP95.
  • E85: Dette brændstof indeholder 85% bioethanol. Det er ikke umiddelbart kommercielt tilgængeligt i Danmark, og det må da heller ikke benyttes i almindelige benzinbiler, men kun til biler, der er egnet til det. Det er forholdsvis udbredt i Sverige.

Gasformigt brændstof

  • LNG står for Liquified Natural Gas, og det bruges især af tunge køretøjer.
  • H2 betyder brint (hydrogen). Fordelen ved dette brændstof er, at det ikke producerer CO2. Dog koster det meget energi at producere.
  • CNG, eller komprimeret naturgas, er den samme gas, der bruges til opvarmning af huse. Bruges bl.a. i bybusser og renovationsbiler. Det består af metan, der opbevares under højt tryk.
  • LPG står for Liquid Petroleum Gas. Dette brændstof er en blanding af butan og propan. LPG er ikke længere udbredt i Danmark, men findes både i Europa og i resten af verden.

Hvad er fremtiden for bilbrændstof?

Før du køber en bil, er det vigtigt at vide lidt om de forskellige brændstoffer, og som er kompatible med din bil. Og fremover kan landskabet af brændstoftyper ændre sig, da nyere blandinger af f.eks. bioethanol i diesel muligvis fylder mere på markedet, i takt med at vi bevæger os mod en mere grøn fremtid.

Da flere og flere biler i Europa er kompatible med grønnere brændstoffer, kan den grønne benzin fungere godt som en midlertidig løsning, inden vi f.eks. overgår helt til eldrevne biler. I takt med denne omstilling er instanser som EU også i gang med at trække især dieseldrevne biler i en mere miljøvenlig retning med regler om dieselpartikelfiltre, miljøzoner og normer for udledning af partikler og NOx.

Læs mere om det her

Få tilbud nær dig

Vi har 193 uafhængige værksteder klar til at hjælpe.