Opdateret: 15.02.2024

GDPR

I dette afsnit vil vi give dig oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og til hvilke formål.

Vi indsamler og behandler kun oplysninger om dig i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 ("Databeskyttelsesforordningen") med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning (Som fx "Databeskyttelseslovgivningen").

Autobutler er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler for at give dig adgang til og for kunne tilbyde dig tjenesten, for at opfylde dine anmodninger, for at optimere hjemmesiden og for at kunne markedsføre vores og vores samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig.

Udbyder af Tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

AUTOBUTLER ApS
CVR-nr.: 32891799
Artillerivej 86, st. th.
2300 København S
Tlf.: +45 77 34 32 21
E-mail: [email protected]

Vi er ikke dataansvarlig for de personoplysninger, som du selv vælger at uploade på tjenesten eller for de oplysninger, der er indeholdt i din kommunikation med værksteder og andre tredjeparter.

De oplysninger du via Tjenesten eller i øvrigt videregiver til værksteder m.m. bliver værkstedet dataansvarlig for.

Hvilke oplysninger vi indsamler om dig, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag?
Når du besøger autobutler.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden autobutler.dk. Dette er f.eks. oplysninger om, hvilken type browser du bruger og informationer om din computer, din IP-adresse, og oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, og hvilke links du klikker på, din trafik til og fra Tjenesten, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, standardweblogoplysninger og oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.m.m. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og autobutler.dk's funktion samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre autobutler.dk samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f (for funktionalitets cookies) og litra a (for andre cookies, statistik og markedsføring).

Når du modtager e-mails. Autobutler benytter en ekstern service til udsendelse af service e-mails. Servicen registrerer e-mailens afsendelse, modtagelse, åbningsrate, click-rate, click-to-open rate, konverteringsrate, abonnementsopsigelsesrate, spammarkeringsrate, fejlleverance samt evt. anledning til en fejlleverance samt hvilken type enhed og operativsystem mailen åbnes fra. Formålet er at sikre, at brugere får relevante informationer om deres opgave på Autobutler. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f, herunder Autobutlers legitime interesse i at sikre, at brugere modtager relevante informationer om deres opgave på Autobutler. Autobutler sletter de bagvedliggende data efter 6 måneder.

Når du modtager elektronisk eller telefonisk markedsføring, behandler vi oplysninger om dit navn (for- og efternavn), adresse, telefonnummer og e-mailadresse, og vi registrerer, at du har accepteret at modtage markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere (hvis dette er tilfældet). Vi benytter DAWA, Eniro Danmark A/S teledata og CPR-registret til at validere dine kontaktoplysninger - herunder dit navn (for- og efternavn), adresse og telefonnummer for at sikre dine informationer er korrekte samt afklare om du fx er tilmeldt Robinsonlisten. Vi bemærker at vi ikke behandler, og ikke har adgang til CPR-numre i CPR-registret. Formålet er at kunne levere markedsføring til dig. Retsgrundlaget for behandlingen ved elektronisk markedsføring er er det samtykke, du har givet efter Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, og retsgrundlaget for behandlingen ved telefonisk markedsføring er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at foretage telefonisk markedsføring indenfor rammerne af markedsføringslovgivningen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage eller gøre indsigelse mod vores behandling til dette formål. Hvis du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse, bevarer vi denne oplysning i vores "unsubscribe-liste" for at undgå at levere markedsføring til dig fremover. Det retslige grundlag for denne databehandling er de retskrav, der gælder jvf. markedsføringslovgivningen, som stiller krav til at vi ikke sender markedsføringsmateriale til personer, som har frabedt sig at modtage markedsføring i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, litra C. Vi kan ikke garantere at du ikke modtager markedsføring fra Autobutler uden at foretage denne behandling af dine persondata.

Når du accepterer at få et forsikringstjek indsamler vi data om dit navn (for- og efternavn), adresse, telefonnummer, e-mail og information om din fødselsdato, boligtype, bil, antal biler, nuværende forsikringsselskab og evt. kommentarer, samt hvorvidt du har accepteret at få et forsikringstjek. I forbindelse med dette overfører vi dine data til vores forsikringspartner. Formålet er at opfylde dine ønsker om at få et forsikringstjek og et potentielt møde med vores forsikringspartner. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, særligt afsnit A, paragraf 1. Autobutler er registreret i Finanstilsynets register som accessorisk forsikringsformidler og kan derfor kontakte dig med henblik på formidling af forsikring.

Når du opretter en profil på Tjenesten, beder vi dig oplyse en række stamoplysninger, herunder dit navn, e-mail og telefonnummer. Du kan vælge at tilknytte yderligere oplysninger til din profil om dit køretøj, herunder oplysning om model, mærke, brugsdata og registreringsnummer. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne give dig adgang til Tjenesten og tilbyde dig de ydelser og services, der er knyttet til Tjenesten, herunder for at kunne formidle kontakt til værksteder, der vil give tilbud på bilreparation mv. til dig i overensstemmelse med dit ønske. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Du har via Tjenesten mulighed for at uploade dit eget materiale i form af dokumenter f.eks. synsrapporter, fakturaer, billeder mv. Du er selv ansvarlig for det materiale, du uploader og vælger at dele med andre.

Når du anmoder om tilbud på en reparation af dit køretøj, bliver oplysninger om din bils registreringsnummer, og opgaven du ønsker tilbud på, gjort tilgængelig for de tilknyttede værksteder, så de kan vurdere opgaven og evt. afgive et tilbud. Dine kontaktoplysninger videregives alene til det værksted, hvis tilbud du accepterer. Værkstedet vil herefter kunne kontakte dig via din oplyste e-mail og telefonnummer. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Når du skriver en bedømmelse af et værksted, deler vi anmeldelsen med værkstedet. Værkstedet kan se en tidsangivelse for den angivne bedømmelse, din fulde bedømmelse og eventuelle kommentarer, oplysning om din bilmodel, mærke og årgang, det fornavn, du har angivet på din brugerprofil, første bogstav i det efternavn, du har angivet på din brugerprofil samt det unikke referencenummer, der er tilknyttet din opgave.

Vi offentliggør din bedømmelse og eventuelle kommentarer på autobutler.dk, i e-mails, på eksterne sider som fx værkstedernes egne sider og online søgemaskiner med oplysning om din bilmodel, mærke og årgang, det fornavn, du har angivet på din brugerprofil, første bogstav i det efternavn, du har angivet på din brugerprofil, samt en tidsangivelse for den angivne bedømmelse.

Når du kommunikerer med os, herunder via mail eller telefon, indsamler vi de oplysninger, som du vælger at give til os og den rådgivning eller bistand, som du ønsker. Formålet er at kommunikere med dig og efterkomme dine anmodninger. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f, herunder vores legitime interesser i at kontakte dig og/eller besvare din henvendelse. Når du kommunikerer med os via telefon, kan telefonsamtaler blive optaget og opbevaret, hvis du forinden har givet dit samtykke. Formålet er at dokumentere samtalens indhold og indgåede aftaler undervejs i telefonsamtalen. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

Hvis du ikke videregiver dine oplysninger
Hvis du vælger ikke at dele de personoplysninger, vi beder om, kan vi blive forhindret i at tilbyde dig tjenesten eller opfylde dine anmodninger.

Videregivelse af dine oplysninger
Vi videregiver alene dine personoplysninger til andre dataansvarlige i det omfang, det er beskrevet i nærværende betingelser. Vi kan indsamle og videregive dine oplysninger til domstole, retshåndhævelse, statslige eller offentlige myndigheder, skattemyndigheder, autoriserede tredjeparter, hvis og i det omfang dette er påkrævet ved lov, eller et krav for at autobutler.dk kan:

a) overholde sine juridiske forpligtelser,
b) efterkomme en gyldig juridisk anmodning (såsom en stævning eller retskendelse) eller at reagere på krav, der er fremsat mod Autobutler,
c) svare på en gyldig juridisk anmodning i forbindelse med en kriminel efterforskning for at adressere påstået eller formodet ulovlig aktivitet, eller for at reagere på eller adressere enhver anden aktivitet, der kan udsætte os, dig eller enhver anden af vores brugere eller samarbejdspartnere for juridisk eller regulatorisk ansvar
d) håndhæve og administrere vores aftaler, herunder vores vilkår
e) beskytte Autobutlers rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed, dets medarbejdere, brugere eller samarbejdspartnere.

Vi modtager eller indsamler endvidere oplysninger om dig og dit køretøj fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte oplysninger fra biloplysningssider i forhold til køretøjsspecifikationer, offentlige myndigheder og instanser såsom Trafikstyrelsen og Motorregisteret, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder. Oplysningerne om dit køretøj bruges til at indkalde til forventede kommende reparationer.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne (databehandler). Vi anvender databehandlere til bl.a. teknisk drift, vedligeholdelse og forbedringer af Tjenesten, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

De pågældende virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen eller i strid med vores instruks.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsret
Du er til enhver tid berettiget til at kræve indsigt i dine personoplysninger, herunder hvilke kategorier af oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener, kategorier af modtagere af oplysninger m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig, du kan eksportere en oversigt ved at logge ind på din profil https://www.autobutler.dk/profile og modtage denne som en zip-fil. Hvis du har andre spørgsmål eller ønsker mere indsigt, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du kan blive bedt om at dokumentere din identitet.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til [email protected].

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at indhente og genbruge visse personoplysninger til dine egne formål i forskellige virksomheder (som er separate dataansvarlige). Dette gælder kun for de personoplysninger du har overdraget os, som vi behandler med dit samtykke eller med henblik på at opfylde kontrakten. Såfremt du ønsker at modtage dine data, vil vi overdrage dig en kopi af dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller (såfremt det er teknisk muligt) direkte til en anden dataansvarlig.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan bl.a. indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du kontakte os på [email protected]. Vi forbeholder os dog ret til at afvise henvendelser der er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, ligesom vi kan betinge besvarelsen af et rimeligt gebyr.

Sletning af oplysninger
Oplysninger indsamlet om din brug af autobutler.dk slettes efter retningslinjerne for den specifikke cookie, som har registreret dine oplysninger. (Læs mere i vores Cookie politik: https://www.autobutler.dk/sider/cookies).

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til markedsføring slettes, når dit samtykke trækkes tilbage eller 2 år efter den sidste kontakt (afhængig af hvilken begivenhed der kommer først). Såfremt du har angivet, at du ikke ønsker at modtage markedsføring, vil dine data opføres i vores unsubscribe-liste.

Oplysninger i din profil vil automatisk blive slettet, når du sletter din profil eller såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år og ikke logger på senest 1 måned efter, at vi har givet dig meddelelse på den oplyste e-mail, at vi agter at slette din profil. Beskeder på fora med videre vil dog være tilgængelig efter sletning af profil.

Sletning af din profil
Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på Tjenesten. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af vores Vilkår, forbeholder vi os retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist.

Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.

Sletning af din persondata
Du har retten til at blive glemt og få al din persondata, vi har hos Autobutler, slettet. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, så log venligst ind på din profil og gå til ’Indstillinger’. Her kan du slette din profil.

Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til [email protected].

Ændringer til vores GDPR-politik
Vi kan ændre ovenstående privatlivspolitik periodisk for at afspejle ændringer i Autobutlers aktiviteter. Datoen for den opdaterede privatlivspolitik oplyses i toppen af vores privatlivspolitik. Du opfordres til at konsultere privatlivspolitiken for at holde dig informeret om hvordan vi beskytter dine personlige data.

Få tilbud nær dig

Vi har 208 kvalitetsværksteder klar til at hjælpe.