Autobutler samarbejder med FDM
3 års garanti på service- og reparationsarbejde

Værkstederne yder 3 års garanti på alt service- og reparationsarbejde formidlet og udført gennem autobutler.dk

Garantien gælder uden kilometerbegrænsning både det udførte arbejde og de anvendte reservedele, med nedenstående undtagelser.

Garantien omfatter

● Garantien gælder alene den del af arbejdet som er formidlet og udført gennem autobutler.dk.
● Garantien ydes udelukkende af dét værksted, som har udført arbejdet og er et forhold mellem kunden og værkstedet.
● Garantien følger med bilen ved evt. videresalg.
● Garantien gælder i tre år fra opgavens gennemførelse på værkstedet.

Garantien omfatter ikke:

● Skader / behov for udskiftning som skyldes almindelig slitage.
● Skader som skyldes brug af forkert brændstof, olie og andre væsker.
● Skader som skyldes færdselsuheld.
● Skader som følger af manglende eller mangelfuld service og vedligeholdelse.
● Skader som følger af unormal brug / misbrug af bilen.
● Skader som følger af deltagelse i motorløb.
● Skader som følger af andre værksteders eller egen reparation, montering af ekstraudstyr, eller ombygning af bilen.
● Brugte eller medbragte dele.
● Dæk.
● Justeringer, sporinger og indstillinger (hjul, døre m.v.).


Reklamation - sådan gør du
Reklamation over garantidækkede skader skal ske direkte hos det værksted, som har udført reparationen, senest på tre-årsdagen for opgavens gennemførelse og skal ske uden indblanding af andre værksteder. Det er kun det værksted, der har udført reparationen, som kan udbedre skaden inden for garantien. Det er vigtigt, at du gemmer det bekræftede tilbud formidlet gennem autobutler.dk og fakturaen, du har modtaget af værkstedet, da disse to dokumenter tilsammen udgør garantibeviset. Inden du kontakter værkstedet med en evt. reklamation, skal du informere autobutler.dk på [email protected]. Vi kan ofte hjælpe dig i den videre dialog.

FDM stikprøvekontrol

FDM foretager på vegne af autobutler.dk stikprøvekontrol af det arbejde, som vores godkendte værksteder udfører

Som uvildig kontrollant er FDM med til at stikprøvekontrollere det arbejde, som formidles via autobutler.dk, ligesom brugere efter hvert enkelt værkstedsbesøg kan bedømme værkstederne. Ved FDM's stikprøvekontrol undersøges det bl.a., om værkstedet har fulgt FDM's reparationsaftale for at sikre, at arbejdet er udført som aftalt. Det betyder at:

● Kvaliteten og korrektheden af værkstedsarbejdet kontrolleres.
● Værksteder kan ekskluderes, hvis de ikke lever op til FDM's og Autobutlers krav.

FDM's reparationsaftale

Alle værksteder på autobutler.dk følger FDM’s reparationsaftale.

● Udskiftede dele ønskes gemt/forevist efter reparation.
● Hvis det viser sig, at den anførte pris vil blive overskredet, skal jeg underrettes inden arbejdet fortsættes.
● Intet arbejde ud over det aftalte må påbegyndes uden min tilladelse.
● Faktura skal angive reparations omfang, arbejdsløn og anvendt reservedele.
● Faktura ønskes gennemgået ved afhentning af bilen.

Kvalitetsværksteder på autobutler.dk

Vi står bag værkstedsbranchens kvalitetsstempel, som kun tildeles bilværksteder, der lever op til autobutler.dk kvalitetskrav:

 • Værkstedet skal enten være autoriseret mærkeværksted, medlem af en af autobutler.dk.'s godkendte værkstedskæder eller underlagt en uvildig værkstedskontrol f.eks. udført af FDM eller Teknologisk Institut.
 • Værkstedet kontrolleres via autobutler.dk med uafhængige stikprøvekontroller.
 • Hvis værkstedet dumper tre på hinanden følgende stikprøvekontroller grundet gentagende grove fejl og mangler ophører samarbejdet med værkstedet øjeblikkeligt.
 • Værkstedet forpligter sig til at efterleve afgørelser fra Ankenævn for biler.
 • Værkstedet accepterer at blive bedømt med op til fem stjerner på de åbne brugerbedømmelser på nettet og skal, baseret på minimum 10 modtagne bedømmelser, opnå en gennemsnitlig score på mindst 4,0
 • Før et værkstedsbesøg specificerer værkstedet et skriftligt tilbud på det af bilejeren ønskede arbejde.
 • Værkstedet forpligter sig til at udarbejde tilbud og gennemføre arbejdet i henhold til producentens forskrifter, at anvende reservedele i OEM-godkendt kvalitet og at sikre at eventuelle garantier på bilen opretholdes.
 • Værkstedet kontakter bilejeren, hvis den aftalte pris overskrides med en aftalt procentsats eller kronebeløb og arbejdet må ikke igangsættes uden bilejerens godkendelse.
 • Værkstedet aftaler med bilejeren om der skal betales ved afhentning eller om der skal fremsendes en faktura.
 • Værkstedet gemmer de udskiftede dele, og viser dem til bilejeren.
 • Værkstedet gennemgår faktura ved afhentning af bilen (alle gebyrer og afgifter skal være synlige for kunden).
 • Værkstedet skal leve op til og følge retningslinjerne i FDM reparationsaftale.

Kvalitetsstempel

FDM Stikprøvekontrol

Få tilbud nær dig

Vi har 221 kvalitetsværksteder klar til at hjælpe.