EU-krav sender prisen på kølemiddel til aircondition i vejret

Efter at nye EU-regler har krævet en begrænsning i brugen af traditionel kølemiddel, er afgifterne mangedoblede. Det rammer nu værkstederne, som møder restordrer på det kølemiddel, og samtidig bliver tvunget til store investeringer, hvis de vil servicere aircondition på nyere biler.

EU-krav tvinger nye biler til at bruge et særligt klimavenligt kølemiddel i airconditionanlægget som prismæssigt er mange gange dyrere, end det traditionelle kølemiddel. For at udligne priserne, har EU valgt at øge afgifterne på det traditionelle kølemiddel (R134a). Det giver nu store prisstigninger, og hos landets største formidler af værkstedsjobs advarer man nu værkstederne om at de bør være opmærksomme på gaspriserne, før de servicerer aircondition.

De internationale producenter af R134a har nedprioriteret det europæiske marked pga. de nye afgifter, og det betyder desværre at gassen er i restordre i mange lande. Vores tyske værksteder kan slet ikke få gassen lige nu. Noget tyder på, at det også kommer til at ramme danske værksteder, fortæller pressechef Jan Sturm fra autobutler.dk.

I sidste uge sendte vi næsten 4000 danske bilejere videre til værkstederne for at få ordnet aircondition. Det er dobbelt så mange, end sidste år og ud over at give travlhed på værkstederne, så betyder det desværre også at der er en større efterspørgsel efter kølemiddel. De fleste af Autobutlers værksteder har heldigvis et lager, som de bruger. Men hvis det varme sommervejr fortsætter, frygter vi at det bliver umuligt at få fat i kølemiddel, vi opfordrer derfor til at man skynder sig at købe gas, da afgifterne de kommende år vil stige endnu mere.

Se mere i TV2's indslag om problemet:
[https://www.tvmidtvest.dk/artikel/prisstigning-aircondition-i-bilen-bliver-meget-dyrere]

EU gavner et amerikansk monopol
Alle biler, der er produceret efter 1. januar 2017, skal bruge gastypen R1234yf som kølemiddel. Det er kun én virksomhed i verden, det amerikanske monopol Honeywell, som kan producere den nye gastype. På grund af monopolet er priserne på R1234yf mange gange højere, end den gas man har været vant til at bruge. Samtidig er værkstederne nu tvunget til at købe helt nyt fyldeudstyr, og efteruddanne medarbejdere i håndtering af den nye og mere brandfarlige gas.

Det er positivt, at man vil gøre noget ved den globale opvarmning. Men vi forstår ikke hvorfor EU har tvunget en løsning igennem, som udelukkende understøtter et enkelt firmas monopolstatus, og samtidig øger afgifterne på den gamle gas. Det er jo ikke sådan at værkstedet bare kan fylde den nye gas på de gamle anlæg. Det kræver tværtimod ofte at bilejeren køber en helt ny bil.

Værkstedernes udgifter for en komplet opfyldning af kølemiddel var for to år siden omkring 1-200 kroner på et standardanlæg. I dag er prisen helt op til det firedobbelte. Herudover kommer timeløn og materialer til udskiftning af bl.a. filtre.

FAKTA

Derfor stiger priserne på aircondition lige nu

• Alle biler, der er produceret efter 1. januar 2017, skal bruge gastypen R1234yf som kølemiddel.

• Kun en virksomhed i verden, det amerikanske monopol Honeywell, kan i dag producere den særlige gas. Firmaets aktiekurs er blevet det tredobbelt værd siden reglerne om den klimavenlige gastype blev vedtaget.

• For at fremme udfasningen af det freonholdige kølemiddel som de fleste biler bruger i dag, har man øget afgifterne.

• Værkstederne skal investere i helt nyt udstyr og uddannelse for at kunne håndtere den nye brandfarlige gastype. Det betyder at kun få værksteder lige nu har det nødvendige udstyr til at servicere bilerne.

Sådan virker kølingen i aircondition
Kølingen i bilen sker rent teknisk ved at en kølevæske, under lavt tryk omdannes til gas. Det giver kulde som fordeles med en blæser. Over tid forsvinder noget af gassen i anlægget. Anslået cirka 10 pct. eller omkring 50-70 gram om året. Men flere mekanikere fortæller at anlæg med den nye gastype R1234yf taber mere gas, end de gamle anlæg.

Baggrund
Loven om ændringer af gas i airconditionanlæg stammer fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF. Reglerne er trådt i kraft for biler produceret efter 1. januar 2017, derfor ser man først effekterne i form af øgede priser nu.

Tilbage

Gå på din værkstedsside, og få nye kunder i dag
https://crm.autobutler.dk/login